Visie

Het doel van elke gemeente ligt verankerd in twee belangrijke uitspraken van Jezus: het Grote Gebod en de Grote Opdracht.

Visie

Het Grote Gebod (Mattheüs 22:37-40)
Jezus antwoordde:
“Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, ziel en verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste.
Het tweede, even belangrijke gebod is: ‘Houd net zoveel van uw medemens als van uzelf.’ Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten.”

De Grote Opdracht (Mattheüs 28:19)
Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken.
Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.
Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

Deze vijf doelen vanuit het Grote Gebod en de Grote Opdracht vinden we grotendeels terug in de visie van SION.

“Plaats waar mensen God en elkaar ontmoeten en door herstel en groei hun bestemming vinden”

In deze ene zin zit van alles verpakt. Zoals  mensen die elkaar ontmoeten, misschien wel mensen die God (nog) niet kennen. Het eindigt met onze bestemming. Niet meer, maar ook niet minder. Zelfs onze eeuwige bestemming is er al in besloten.

Er wordt veel gezegd en toch is er ruimte. Wij hebben elkaar nodig en willen er voor elkaar zijn.

We ontmoeten God en ervaren Zijn Liefde en Aanwezigheid. In Zijn handen ligt onze genezing besloten en is er groei mogelijk. Het geeft richting en toch is het niet exact ingevuld. De richting is via herstel en groei naar onze bestemming, maar de bestemming hier op aarde is voor iedereen weer anders. Daarvoor hebben wij alle ruimte om die te mogen ontdekken.

In ons groeiproces mogen we in eerste instantie heel gewoon beginnen. We worden voor elkaar gebruikt, als gereedschap in Gods liefdevolle hand. Gelijktijdig is er de groei van onze relatie met God. Daardoor zullen we meer en meer de Vader, de Zoon en de Heilige Geest beter leren kennen. Jezus komt dan meer op de troon van ons leven. Dan zorgt Hij dat we onze echte bestemming zullen bereiken