Visie

Wij zijn een gezin waar we in relatie met God en elkaar leven, herstellen, groeien en tot zegen zijn.

De Bijbel is onze handleiding voor het leven. 

Wij keren ons af van onze zonden, laten ons dopen in water en in de Heilige Geest.

Wij vergeven anderen.

Wij erkennen Jezus als onze Redder en onze Heer, en leven niet meer voor onszelf maar voor Hem.

Jezus is ons voorbeeld.

Wij laten ons leiden door de Heilige Geest bij alles wat we doen.

Wij hebben allemaal een persoonlijke dagelijkse relatie met God.

We doen wat God van ons vraagt in Zijn Woord.

Wij aanbidden en danken God elke dag, ongeacht de omstandigheden.

Wij hebben elkaar nodig. Wij nemen allemaal onze eigen unieke plek in het lichaam in. 

Wij hebben elkaar lief, bemoedigen elkaar en spreken niet negatief over elkaar of over anderen.

We staan open voor correctie en corrigeren elkaar indien nodig.

We zijn eensgezind en achten de ander belangrijker dan onszelf.

Als gezin doen we dingen samen en staan we praktisch voor elkaar klaar.

Wij genezen de zieken en drijven boze geesten uit.

Wij leven naar Gods wil.

Wij vernieuwen ons denken aan de hand van Gods Woord.

We streven naar een toename van de vruchten van de Geest in ons leven.

Wij moedigen elkaar aan om te groeien.

Wij gaan steeds meer op Jezus lijken.

Wij hebben onze medemens lief.

Wij zijn tot zegen voor anderen.

In onze houding en handelen laten we Gods liefde zien.

We houden van God met heel ons hart, ziel en verstand.