Leiding

De algemene leiding van SION wordt gevormd door het team van oudsten. Daarnaast heeft SION ook een stichtingsbestuur, dat verantwoordelijk is voor de financiële en juridische gang van zaken.

Het team van oudsten bestaat uit:

 
Selmar en Johanna
   

 
Anneke

 
Marian

 
Betty

 

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

Voorzitter: Dingena van Esterik
Secretaris: Anneke Ronner
Penningmeester: Jan Maarten Verbeek
Algemeen bestuurslid: Gerrit Snieder