Leiding

De algemene leiding van SION wordt gevormd door het team van oudsten. Daarnaast heeft SION ook een stichtingsbestuur, dat verantwoordelijk is voor de financiële en juridische gang van zaken.

Het team van oudsten bestaat uit:

 
Selmar en Johanna
   

 
Anneke

 
Betty

 

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

Voorzitter: Gerrit Snieder
Secretaris: Anneke Ronner
Penningmeester: Johan Visser