Leiding

Wij stellen ons graag aan u voor. De algemene leiding van SION wordt gevormd door het team van oudsten. Daarnaast heeft SION ook een stichtingsbestuur, dat verantwoordelijk is voor de financiële en juridische gang van zaken.

Het team van oudsten bestaat uit:

Gerrit en Elly Snieder

Gerrit en Elly zijn getrouwd in 1971 en hebben een zoon, een dochter en een schoondochter, en 2 prachtige kleinkinderen. Bijna vanaf het eerste begin zijn zij betrokken geweest bij SION als oudsten. Gerrit is inmiddels gepensioneerd, nadat hij werkzaam was voor een woningbouwcorporatie in Amsterdam. Elly heeft gewerkt als apothekersassistente, maar is al vanaf de geboorte van hun eerste kind fulltime huisvrouw.

   

Hans Alles

Hans is weduwnaar. Hij heeft twee getrouwde zoons, lieve schoondochters en 6 lieve kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Sinds september 2003 is hij lid van SION.  Vanaf september 2004 is hij oudste in onze gemeente. Hij is ook steeds namens de ChristenUnie/SGP actief in de plaatselijke politiek in Oudewater. Voorheen werkte hij als projectmanager bij een automatiseringsbedrijf.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

Voorzitter: Dingena van Esterik
Secretaris: Anneke
Penningmeester: Jan Maarten Verbeek
Algemeen bestuurslid: Gerrit Snieder