Leiding

De algemene leiding van Sion wordt gevormd door het team van oudsten. Deze vormen ook het stichtingsbestuur, dat verantwoordelijk is voor de financiële en juridische gang van zaken.

Het team van oudsten bestaat uit:

 
Selmar en Johanna
   

 
Anneke

 
Betty

 

Het taakverdeling binnen het stichtingsbestuur is:

Voorzitter: Selmar
Secretaris: Anneke
Penningmeester: Johanna