Geloofsbelijdenis

God is groter, beter en dichterbij dan wij ons kunnen voorstellen.

De bijbel is Gods perfecte gids voor het leven.

Jezus is God die zichzelf aan ons laat zien.

Door de Heilige Geest leeft God in ons en door ons heen.

Niets van de aarde en het heelal is er toevallig. God heeft het allemaal gemaakt.

Wij mensen doen genoeg dingen waar God niet blij mee is. Daarom verdienen we straf en kunnen we niet dicht bij God komen.

Omdat God wél graag een relatie met ons wil, heeft Jezus er voor gezorgd dat wij niet meer schuldig zijn door vrijwillig de doodstraf aan het kruis (onze straf) te ondergaan. Daardoor kunnen we nu wél bij God komen.

God belooft ons eeuwig leven bij Hem wanneer we Hem volgen. De keus is aan ons of we dat willen of niet.

Hemel en hel zijn echte plaatsen. De dood is het begin, niet het einde. Onze keus bepaalt onze bestemming.

De kerk heeft als taak de mensen te dienen net zoals Jezus dat deed.