Aangesloten bij

SION staat als kerk niet op zichzelf. Net als andere kerken en gemeenten zijn we maar een kleine schakel in het grote geheel van wat de bijbel beschrijft als “het lichaam van Christus”. Om aan onze verbondenheid met andere christenen invulling te geven en niet volledig onafhankelijk te zijn, maken we deel uit van een aantal organisaties.

VERENIGDE PINKSTER- EN EVANGELIEGEMEENTEN
De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) is het grootste kerkgenootschap binnen de evangelische beweging in Nederland. De VPE is in 2002 ontstaan vanuit een verlangen naar samenwerking tussen de Broederschap van Pinkstergemeenten en de Volle Evangelie Gemeenten Nederland. Waar samenwerking en fusie in Nederland vaak moeizaam tot stand komt, is deze fusie juist gekenmerkt door een diep verlangen naar samenwerking en samengaan. SION heeft besloten om ook lid te worden van de VPE omdat we een goede samenwerking tussen de kerken in Nederland erg belangrijk vinden en deze fusie een mooi voorbeeld vinden van het zoeken naar eenheid. Daarnaast biedt de VPE een gedegen organisatie en steun die we als lokale gemeente nodig hebben. Op dit moment zijn er ongeveer 125 gemeenten lid van de VPE.

Naar de website van VPE

STICHTING GEDRAGSCODE
De Stichting Gedragscode Leidinggevenden is ontstaan op initiatief van de Evangelische Alliantie met als doel de betrouwbaarheid van christelijke leidinggevenden te bevorderen en recht te doen en hulp te verlenen in gevallen waarin er sprake is van machtsmisbruik. Gelukkig heeft een dergelijke situatie zich in de geschiedenis van SION nooit voorgedaan, maar toch vinden we het belangrijk om een vertrouwenwekkende basis te geven door met deze stichting samen te werken en op te trekken. We vinden integriteit van groot belang en willen waar nodig aanspreekbaar zijn op een onafhankelijke manier. Alle leidinggevenden (ook pastorale werkers, kinderwerkers en jongerenwerkers) houden zich aan de regels die zijn vastgelegd in de “gedragscode”. Als iemand van mening is dat er toch sprake is van machtsmisbruik, kan via een meldpunt een onafhankelijk onderzoek worden gestart.

Naar de website van SGL
Klik hier voor de tekst van de gedragscode