Kinderen

Voor de baby’s, de peuters en de kinderen die op de basisschool zitten is er tijdens een gedeelte van de zondagsdienst een aparte ‘kinderdienst'

Kinderen

Het begin van de zondagsdienst maken de kinderen samen met de volwassenen mee, maar na ongeveer een half uur gaan ze naar de kinderdienst. Daar wordt hen een programma aangeboden dat speciaal op hen is afgestemd.
Voor de kleinsten zal dat vooral spelen zijn en met de wat grotere peuters zingen en vertellen wij hen een verhaal uit de Bijbel.

In de groep met basisschoolkinderen wordt gewerkt met diverse programma's o.a. van Royal Mission. We vertellen een bijbelverhaal, zingen, bidden, knutselen, doen spelletjes.

In de kinderdienst willen we de kinderen vertellen van de Here Jezus en hen leren om te groeien in een persoonlijke omgang met Hem door de Heilige Geest. We willen hen al jong leren om God en de Here Jezus in alles te betrekken, in vragen die ze hebben en dingen die ze doen. We willen dat de kinderen God als Vader leren kennen en hopen dat ze Zijn liefde ervaren in de leiding.